bls
2013-06-30  Frankrename master
2013-06-18  Frankcredits
2013-06-17  Frank*
2013-06-17  Franklicense, credits
2013-06-13  Franktranslate README to dos
2013-06-13  Franksort, resize monsters
2013-06-13  Frankskip joystick
2013-06-13  Frank DeMarcowindows distutils setup
2013-06-13  Frank DeMarcocreatures distutils manifest; version increase
2013-06-11  Frank DeMarcojoypad
2013-06-11  Frank DeMarcoincreasing chance
2013-06-11  Frank DeMarcomonsters; shadow alpha
2013-06-11  Frank DeMarcomonster appears
2013-06-11  Frank DeMarcosetup; README
2013-06-11  Frank DeMarcoline
2013-06-11  Frank DeMarcorod
2013-06-11  Frank DeMarcosit on stool
2013-06-11  Frank DeMarcosit
2013-06-11  Frank DeMarcofind seat
2013-06-11  Frank DeMarcocollide in corners
2013-06-11  Frank DeMarcocircle collision
2013-06-11  Frank DeMarcocollision rect
2013-06-11  Frank DeMarcodirection
2013-06-11  Frank DeMarcomirror body
2013-06-10  Frank DeMarcotransmit body
2013-06-10  Frank DeMarcorandom intersection
2013-06-10  Frank DeMarcoaphids
2013-06-10  Frank DeMarcoMane Dravele
2013-06-09  Frank DeMarcoLED; bgm
2013-06-09  Frank DeMarcobrown stool
2013-06-09  Frank DeMarcostool
2013-06-09  Frank DeMarcoanimations
2013-06-09  Frank DeMarcocount pools
2013-06-09  Frank DeMarcomod Wuvval
2013-06-09  Frank DeMarcoMerge branch 'master' of makar:/var/www/git/bls
2013-06-09  Frank DeMarcomedia
2013-06-09  Frank DeMarcomedia
2013-06-08  Frank DeMarcoYOU ARE
2013-06-01  Frank DeMarcogroove
2013-06-01  Frank DeMarcodraw rings
2013-06-01  Frank DeMarcogenerate rings
2013-06-01  Frank DeMarcorelocate generate
2013-05-31  Frank DeMarcopool sizes; ring object; img paths
2013-05-30  Frank DeMarcowater object
2013-05-30  Frank DeMarcomultiply pools using corners
2013-05-30  Frank DeMarcocorners
2013-05-30  Frank DeMarcopool transparency
2013-05-30  Frank DeMarcopool sprites
2013-05-30  Frank DeMarcofull spatial infinity measured
2013-05-29  Frank DeMarcono water
2013-05-29  Frank DeMarcowrite each frame
2013-05-28  Frank DeMarcocircular animation
2013-05-28  Frank DeMarcobuild mask
2013-05-28  Frank DeMarcoscroll separately
2013-05-28  Frank DeMarcoscroll together
2013-05-28  Frank DeMarcotile fill
2013-05-28  Frank DeMarcoimagemagick water
2013-05-28  Frank DeMarcopool rects
2013-05-28  Frank DeMarcopool grid
2013-05-28  Frank DeMarcofloor film
2013-05-26  Frank DeMarcoedges
2013-05-26  Frank DeMarcodraw order
2013-05-26  Frank DeMarcoscreen grabber
2013-05-26  Frank DeMarcofloat speed; horizontal offset
2013-05-26  Frank DeMarcoworld; water; scroll int
2013-05-26  Frank DeMarco1280
2013-05-26  Frank DeMarcojoy button pressed
2013-05-26  Frank DeMarcoscroll continuous; run/walk
2013-05-26  Frank DeMarcoscroll 1px
2013-05-25  Frank DeMarcotile
2013-05-25  Frank DeMarcoic